Viksta veterantraktordag den 27 juni 2009

Viksta traktormuseum har i sin samling 126 traktorer och visar merparten av
dom traktorerna i drift en gång om året.
I år sker det den 27 juni. Många av museets traktorer startas och provköres, olika
redskap kopplas till och demonstrationsköres, såsom stenkross, spillerhyvel m.m.

Passa även på att se utställning om bygdens son "Torsten Hallman" motorkrossåkaren
som visas under traktordagen


Här syns Järnhästen från 1919 igång och på nästa bild en BM 20 från 1950
med plog kopplad efter sig. När den här bilden är tagen -96 var det blött i
marken och man måste rensa från lera.

Traktorer som Avancen från 1916 och Järnhästen från 1919 samt ett
antal Munktellare bl. a. med tändkulemotorer kommer att köras under dagen.

Övriga som det finns flera exemplar av är John Deere, Fordson, Case
och Ferguson. Sen finns det ju många lite ovanligare traktorer som får
komma ut och lufta sig denna dag.Alla traktorer vill inte starta av egen kraft, Här ser vi först en Forson Major
från 1955 som hjälper en Case gengas -40 igång, på nästa bild en Fordson
band från 1936 som går av sig själv.
Alla traktorer är intressanta att se och Höra!

Viksta traktormuseum som är en helt ideell stiftelse önskar Er hjärtligt välkomna.
 

Musee´t är öppet från vecka 26 till vecka 34. Lördag och Söndag kl. 11,00--16,00

För övrig information om Museét, ring kvällstid till Janne 070-5522413, Bosse 070-5775891